Praktijk voor psychologisch onderzoek bij kinderen en jongeren
Dyscalculie
Hardnekkige rekenproblemen kunnen veroorzaakt worden door een leerstoornis, genaamd dyscalculie. Kinderen met dyscalculie kunnen grote moeite hebben met het begrijpen van hoeveelheden en de bijbehorende cijfers. Ook de rekenbewerkingen zijn voor hen vaak grote struikelblokken. De bekendheid met dyscalculie is minder groot dan de bekendheid van dyslexie. De definitie waar men op dit moment van uit gaat luidt: Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het leren en vlot/accuraat oproepen/toepassen van reken- /en wiskundekennis.

Als er sprake is van dyscalculie bij een kind is het mogelijk gerichte hulp en oefening te bieden. Ook kan een kind met dyscalculie een 'dyscalculieverklaring' krijgen. Scholen kunnen kinderen met deze verklaring extra faciliteiten bieden zoals meer examentijd en het gebruik van hulpmiddelen. De mogelijkheden die geboden worden zijn per school vaak verschillend. Onderzoek naar dyscalculie is mogelijk in deze praktijk en gaat gepaard met een volledig intelligentieonderzoek. Indien een bestaand intelligentieonderzoek aanwezig is, dat niet  ouder is dan twee jaar, kan dit worden meegnomen in het onderzoek.

Welkom  |  Wie ben ik   |  Dyscalculie  | Dyslexie   | Tarieven
Welkom
      
Wie ben ik
   
Dyscalculie

Dyslexie

Tarieven


Copyright 2006-2019 Kidstest & Onderzoek. All Rights Reserved.
Dr. A. Verpalen
Psychologe N.I.P.
Zuid-Westsingel 8
4611 KE Bergen op Zoom
Tel: 06-51022438
Email: kidstestenonderzoek@gmail.com