Praktijk voor psychologisch onderzoek bij kinderen en jongeren
Dyslexie
Lees- en spellingsproblemen bij kinderen kunnen veroorzaakt worden door een leerstoornis, genaamd dyslexie. De definitie die op dit moment algemeen aanvaard is luidt: Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau (Stichting Dyslexie Nederland). Lezen is een belangrijke vaardigheid die in de gehele schoolloopbaan centraal staat, ook bij andere vakken. Diagnose van dyslexie geeft de mogelijkheid kinderen gerichte hulp te bieden bij het leren lezen en spellen. Onderzoek naar dyslexie (waarbij ook een intelligentieonderzoek gedaan wordt) is in deze praktijk mogelijk.

Als er sprake is van dyslexie bij een kind kan er tevens een 'dyslexieverklaring' afgegeven worden. Met deze verklaring is het mogelijk op school bepaalde faciliteiten te krijgen zoals extra examentijd en het gebruik van hulpmiddelen. De mogelijkheden kunnen per school verschillend zijn.

Als uw kind in groep 8 een Edux-onderzoek (NIO) heeft gedaan of een andere intelligentietest heeft, kan deze test meegenomen worden in het dyslexie-onderzoek als de afname niet ouder is dan twee jaar. Dan hoeft alleen het dyslexiegedeelte nog onderzocht te worden. Er is dan wel een kopie van de uitslag van de bestaande test nodig. Voor VMBO-TL, HAVO en VWO leerlingen die niet in het bezit zijn van een geldig intelligentie- of Edux onderzoek kan een verkorte WISC-V afgenomen worden als intelligentiebepaling. Zie de tarieven voor de aangepaste prijsberekeningen.

 


Welkom
      
Wie ben ik
   
Dyscalculie

Dyslexie

Tarieven


Copyright 2006-2019 Kidstest & Onderzoek. All Rights Reserved.
Welkom  |  Wie ben ik   |  Dyscalculie  | Dyslexie   | Tarieven
Dr. A. Verpalen
Psychologe N.I.P.
Zuid-Westsingel 8
4611 KE Bergen op Zoom
Tel: 06-51022438
Email: kidstestenonderzoek@gmail.com