Welkom
      
Wie ben ik
   
Studie- & Beroepskeuze
 
Dyscalculie

Dyslexie

Tarieven


Dr. A. Verpalen
Psychologe N.I.P.
Zuid-Westsingel 8
4611 KE Bergen op Zoom
Tel: 06-51022438
Email: kidstestenonderzoek@gmail.com

Praktijk voor psychologisch onderzoek bij kinderen en jongeren
Copyright 2006-2019 Kidstest & Onderzoek. All Rights Reserved.
Welkom
Niet voor alle kinderen is het vanzelfsprekend dat leren vanzelf gaat. Gedurende de basisschoolleeftijd komen leerproblemen vaak aan het licht. Gelukkig kunnen de meeste problemen met behulp van extra zorg op school worden aangepakt en verholpen worden. Soms blijkt echter dat leerproblemen hardnekkig zijn en moeilijk te verhelpen. Dan kan het raadzaam zijn verder onderzoek te doen. Onderzoek naar de capaciteiten van een kind kan veel informatie geven over onderliggende factoren die problemen kunnen veroorzaken. Ook kan men de leerprestaties vergelijken met de capaciteiten van het kind en kijken of dit overeenstemt. Onderzoek naar specifieke leerstoornissen als dyslexie of dyscalculie behoort ook tot de mogelijkheden. Met de informatie die uit onderzoek verkregen wordt is het vaak mogelijk om problemen aan te pakken met oefenprogramma's en adviezen.

Wilt U een intakegesprek (meestal telefonisch), informatie over tarieven, het maken van een afspraak (ook voor scholen!), dat kan natuurlijk:
Telefonisch: 06-51022438 of per mail: kidstestenonderzoek@gmail.com

Als het testen afgerond is volgt er een eindgesprek waarin de resultaten worden besproken. Hiervan krijgt u ook een schriftelijk verslag met een advies.

Link: www.balansdigitaal.nl (informatie over leer- en gedragsstoornissen)
Welkom  |  Wie ben ik   |  Studie- & BeroepskeuzeDyscalculie  | Dyslexie   | Tarieven